Privacy beleid

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle transacties, diensten en overeenkomsten met de nieuwe kijk.

Ik respecteer de privacy van mijn opdrachtgevers en de bezoekers van mijn website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe ik dit precies doe, en welke persoonsgegevens ik van u bewaar voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van mijn website https://denieuwekijk.nl verkrijg ik bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier) waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Ik zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of ik dit op grond van de wet of de overeenkomst mag of moet doen.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat ik in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Ik gebruik uw persoonsgegevens voor:

• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
• relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt.

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden verwerken ik de navolgende persoonsgegevens van u:

• Naam, adres, postcode en woonplaats;
• adres waar de opdracht wordt uitgevoerd;
• e-mailadres;
• vast en/of mobiel telefoonnummer.

Contactformulier en of e-mail berichten
Ik bied via mijn website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen beantwoorden. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om mijn diensten aan u te leveren.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Ik ga vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De door u verstrekte gegevens zal ik niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of ik dit op basis van de wet of de overeenkomst mag of moet doen.

Gegevensbeveiliging
Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Uw wettelijke rechten
U heeft het recht de persoonsgegevens die ik van u verwerk in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij ik deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@denieuwekijk.nl. Wel stel ik vooraf graag vast dat dit verzoek van u afkomstig is en vraag u daarom u adequaat te identificeren. Ik zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
ik behoud mij het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op mijn website https://denieuwekijk.nl/privacyverklaring worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk help ik u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen mijn verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy beleid

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle transacties, diensten en overeenkomsten met de nieuwe kijk.

Ik respecteer de privacy van mijn opdrachtgevers en de bezoekers van mijn website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe ik dit precies doe, en welke persoonsgegevens ik van u bewaar voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van mijn website https://denieuwekijk.nl verkrijg ik bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier) waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Ik zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of ik dit op grond van de wet of de overeenkomst mag of moet doen.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat ik in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Ik gebruik uw persoonsgegevens voor:

• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
• relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt.

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden verwerken ik de navolgende persoonsgegevens van u:

• Naam, adres, postcode en woonplaats;
• adres waar de opdracht wordt uitgevoerd;
• e-mailadres;
• vast en/of mobiel telefoonnummer.

Contactformulier en of e-mail berichten
Ik bied via mijn website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen beantwoorden. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om mijn diensten aan u te leveren.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Ik ga vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De door u verstrekte gegevens zal ik niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of ik dit op basis van de wet of de overeenkomst mag of moet doen.

Gegevensbeveiliging
Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Uw wettelijke rechten
U heeft het recht de persoonsgegevens die ik van u verwerk in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij ik deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@denieuwekijk.nl. Wel stel ik vooraf graag vast dat dit verzoek van u afkomstig is en vraag u daarom u adequaat te identificeren. Ik zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
ik behoud mij het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op mijn website https://denieuwekijk.nl/privacyverklaring worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk help ik u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen mijn verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy beleid

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle transacties, diensten en overeenkomsten met de nieuwe kijk.

Ik respecteer de privacy van mijn opdrachtgevers en de bezoekers van mijn website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe ik dit precies doe, en welke persoonsgegevens ik van u bewaar voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van mijn website https://denieuwekijk.nl verkrijg ik bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier) waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Ik zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of ik dit op grond van de wet of de overeenkomst mag of moet doen.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat ik in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Ik gebruik uw persoonsgegevens voor:

• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
• relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt.

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden verwerken ik de navolgende persoonsgegevens van u:

• Naam, adres, postcode en woonplaats;
• adres waar de opdracht wordt uitgevoerd;
• e-mailadres;
• vast en/of mobiel telefoonnummer.

Contactformulier en of e-mail berichten
Ik bied via mijn website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen beantwoorden. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om mijn diensten aan u te leveren.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Ik ga vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De door u verstrekte gegevens zal ik niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of ik dit op basis van de wet of de overeenkomst mag of moet doen.

Gegevensbeveiliging
Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Uw wettelijke rechten
U heeft het recht de persoonsgegevens die ik van u verwerk in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij ik deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@denieuwekijk.nl. Wel stel ik vooraf graag vast dat dit verzoek van u afkomstig is en vraag u daarom u adequaat te identificeren. Ik zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
ik behoud mij het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op mijn website https://denieuwekijk.nl/privacyverklaring worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk help ik u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen mijn verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Call Now Button